Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL powstało w 2010 roku z inicjatywy osób, które postanowiły połączyć swoje siły i pracować wspólnie na rzecz pomocy rodzinom i ich dzieciom.

Celem działania Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży, dorosłych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
WSZYSTKIE NASZE PORADY I KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE
PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielamy bezpłatnych porad i konsultacji dla mieszkańców miasta Płocka, które mają na celu znalezienie optymalnych możliwości  rozwiązania problemów dla każdej zainteresowanej osoby. Świadczymy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną, a także pomoc logopedyczną dla dzieci oraz porady i konsultacje profilaktyka uzależnień dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
KLUB DLA DZIECI
Od stycznia 2019 roku działa KLUB „TYGIEL” - SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI. Zadanie to zostało powierzone Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Tygiel” przez Gminę - Miasto Płock. Klub mieści się w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 64. Pomagamy dzieciom w wieku od 6-11 lat, sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym marginalizacją, a także ich rodzinom.
GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW
Celem programu była profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz interwencja kryzysowa w rodzinach, w których występują problemy z dziećmi. Zorganizowaliśmy 14 osobową grupę wsparcia dla rodziców dzieci wykazujących problemy emocjonalne. Spotkania grupy miały na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności wychowawczych i świadomości rodziców.
PROJEKT
"BARDZIEJ ŚWIADOMI - BARDZIEJ SAMODZIELNI"
Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia oraz zwiększenie samodzielności członków rodzin z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
NASZ ZESPÓŁ
Nasz zespół jest stosunkowo małą grupą osób, których współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Pracujemy w jednym nurcie terapeutycznym (podejście humanistyczne i egzystencjalne) i mamy wspólne standardy zawodowe. Pracując w Stowarzyszeniu stale się rozwijamy poprzez szkolenia oraz terapię własną przechodząc między innymi trening interpersonalny i intrapsychiczny.
Służy to lepszemu zrozumieniu potrzeb, problemów i motywów działań klientów i pozwala na bardziej efektywną im pomoc.  
Wiele osób zgłasza się do nas z problemami tj. uzależnienia depresja, czy nerwice. Z naszej praktyki, wiemy, że są to jedynie skutki głęboko zakorzenionych problemów z naszego dzieciństwa, czy relacji w rodzinie pochodzenia.
W pomocy nie proponujemy gotowych recept, skupiamy się raczej na poszerzaniu świadomości klienta i towarzyszeniu mu w szukaniu właściwych dla niego rozwiązań. Każdą zgłaszającą się do nas osobę traktujemy podmiotowo niezależnie od jej wyznania, płci, czy orientacji seksualnej.
Rozlicz swój PIT za darmo - przekazując nam
1,5%
Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL jest organizacją pozarządową pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją, której można przekazać 1,5% podatku.

KRS 0000369501
email:     biuro@tygiel.net.pl
telefon:  +48 662 883 667
adres:    ul. Armii Krajowej 64, 09-410 Płock  (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)
formularz kontaktowy