image001.jpg

 

KRS 0000369501

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL jest organizacją pozarządową pożytku publicznego.

 

NASZE DZIAŁANIA

 

 

 

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym udzielamy bezpłatnych porad i konsultacji dla mieszkańców miasta Płocka, które mają na celu znalezienie optymalnych możliwości  rozwiązania problemów dla każdej zainteresowanej osoby. Świadczymy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną, a także pomoc logopedyczną dla dzieci oraz porady i konsultacje profilaktyka uzależnień dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Terapia pedagogiczna i konsultacje z psychologiem dzieci i młodzieży.  Pomagamy w problemach wychowawczych i rodzinnych, w sprawach związanych z przemocą, współuzależnieniem, uzależnieniami.

 

KLUB DLA DZIECI

Od stycznia 2019 roku działa KLUB „TYGIEL” – SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI.

Zadanie to zostało powierzone Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Tygiel” przez Gminę – Miasto Płock. Klub mieści się w Płocku, przy ul. ARMII KRAJOWEJ 64. Pomagamy dzieciom w wieku od 6 – 11 lat, sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym marginalizacją, a także ich rodzinom.  Zajęcia w Klubie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 1300 – 1800. W czasie zajęć dzieci uczą się samoobsługi, samodzielności , odpowiedzialności za siebie i swoje zachowanie. Trenujemy umiejętności interpersonalne, porozumiewanie się z innymi, rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie dobrych relacji z rówieśnikami. Przy tym fajnie się bawimy, rozwijając talenty dzieci. Placówka oferuje dzieciom terapię pedagogiczną i psychologiczną oraz zajęcia socjoterapeutyczne i korekcyjnokompensacyjne.U nas dzieci samodzielnie przygotują sobie przekąski i odrobią lekcje pod czujnym okiem opiekunów. W czasie zajęć klubowiczów czekają różne atrakcje, wyjścia na basen, do kina, kręgle itp. W naszym Klubie współpracujemy z rodzicami, uczestniczą oni w życiu Klubu, spędzają z nami czas, pomagają Nam i uzyskują wsparcie w trudach wychowania swoich dzieci.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI

Pole tekstowe:   Celem programu była profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz interwencja kryzysowa w rodzinach, w których występują problemy z dziećmi. Zorganizowaliśmy 14 osobową grupę wsparcia dla rodziców dzieci wykazujących problemy emocjonalne. Spotkania grupy miały na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności wychowawczych i świadomości rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Stworzyliśmy bezpieczne miejsce, gdzie rodzice mogli podzielić się z innymi swoimi problemami i pomysłami na ich rozwiązanie. Grupa była prowadzona przez doświadczonych terapeutów, psychologa i pedagoga. Taka forma wspierania rodziców skutecznie wpływa na przeciwdziałanie lub eliminowanie coraz częściej wstępujących problemów emocjonalnych u dzieci takich jak agresja, nerwice, depresja. Wielu rodziców nie wiedziało jak postępować w sytuacji zaistnienia problemu w rodzinie, a nawarstwianie trudnych spraw skutkuje silnym buntem, autoagresją, samookaleczeniami czy w sytuacjach ekstremalnych próbami samobójczymi wśród nastolatków. Aby temu przeciwdziałać daliśmy rodzicom narzędzia do skutecznego działania i reagowania w porę. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Fundacji ORLEN.

 

 

Materiały edukacyjne dla rodziców:

 

ROLA KAR I NAGRÓD – PREZENTACJA

POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI - PREZENTACJA

SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ Z DZIECKIEM - PREZENTACJA

SAMODZIELNOŚĆ - JAK WPŁYWA NA ROZWÓJ DZIECKA - PREZENTACJA

JAK WYCHOWAĆ SZCZĘŚLIWE DZIECKO - PREZENTACJA

DESTRUKCYJNE ZACHOWANIA DZIECI - PREZENTACJA

RELAKS I WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU - PREZENTACJA

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA - PREZENTACJA

 

 

ZAPRASZAMY

TELEFON:   +48 662 883 667

ADRES:        09-410 PŁOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 64

 

Przekaż 1% naszej organizacji                                                                                           Pobierz program PIT

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP