Projekt
Bardziej świadomi - bardziej samodzielni
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia oraz zwiększenie samodzielności członków rodzin z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania trwać będą od stycznia 2021 r. do października 2022 r.
Podczas trwania projektu proponujemy różne formy wsparcia dla poszczególnych osób.
Konsultacje indywidulane z psychologami i pedagogami
(prowadzący: Anna Milińska , Ewa Wieszczyńska , Agnieszka Maśnicka, Marianna Zgierska)
Uczestnicy będą mogli skorzystać zarówno z poradnictwa i konsultacji wychowawczych, ale także mediacji, czy interwencji kryzysowej. Ilość spotkań oraz ich charakter będą indywidualnie dobrane do każdego uczestnika i zależne od zgłaszanego problemu.
Na wizytę można umówić się telefonicznie.

Spotkania odbywać się będą od stycznia 2021 do zakończenia projektu.
Konsultacje z prawnikiem
(Piotr Krośnicki)
Osoby zgłaszające będą mogły dowiedzieć się o możliwościach prawnych rozwiązania swoich problemów mieszkaniowych, socjalnych oraz rodzinnych.
Na wizytę można umówić się telefonicznie.

Spotkania odbywać się będą od stycznia 2021 do zakończenia projektu.
Szkolenie z zakresu praw obywatelskich
(Piotr Krośnicki)
Odbiorcy będą mogli poszerzyć wiedzę na temat podstaw konstytucji oraz swoich praw, jako obywatela.

Szkolenie odbędzie się w 2022 r. Wziąć w nim udział będą mogły osoby wcześniej korzystające z konsultacji indywidualnych oraz inne zainteresowane tą tematyką.
Grupę  wsparcia dla młodzieży
(Anna Milińska, Marianna Zgierska)
Spotkania przeznaczone są dla młodzieży borykającej się z wieloma problemami zarówno emocjonalnymi, jak i rodzinnymi. Nastolatki często czują się niezrozumiani przez otoczenie i nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych.
Udział w grupie wsparcia stworzy im możliwość podzielenia się swoimi rozterkami z rówieśnikami i wzmocnieni poczucie solidarności grupowej. To z kolei może pomóc im w zrozumieniu mnóstwa problemów związanych z adolescencją, akceptacją własnych słabości oraz w podniesieniu samooceny i nauki radzenia sobie z trudną sytuacja domową.

Spotkania odbywać się będą w kilkunastoosobowej grupie raz w miesiącu w weekend od stycznia do października 2022r.
Grupę wsparcia dla rodziców
(Ewa Wieszczyńska, Agnieszka Maśnicka)
Spotkania przeznaczone są dla rodziców, którzy doświadczają problemów wychowawczych z dziećmi i chcieliby uzyskać wsparcie i pomoc w ich rozwiązaniu. Udział w grupie da im szansę
na wymianę doświadczeń. Pozwoli też stworzyć relacje koleżeńskie między uczestnikami, by w przyszłości  byli dla siebie oparciem w sytuacjach kryzysowych.

Spotkania odbywać się będą w kilkunastoosobowej grupie raz w miesiącu w weekend od stycznia do października 2022r.
Konferencję „Bardziej świadomi - bardziej samodzielni”
Będzie ona poświęcona pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, skierowana przede wszystkim do pracowników instytucji pomocowych tj. ośrodki pomocy społecznej, ośrodek rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, szkoły, a także urzędników oraz organizacji pozarządowych.
Celem konferencji będzie promowanie działań podjętych w projekcie, ale także poszerzenie świadomości pracowników instytucji dotyczącej sposobów pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne. Uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się także jak aktywizować swoich klientów oraz jak zwiększać ich niezależność i samodzielność.

Termin październik 2022 r.
Na zakończenie projektu planujemy zorganizować Piknik dla uczestników.
Za nami już 3 miesiące projektu.
Szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się, aż takiego zainteresowania. Zakładaliśmy objęcie pomocą na przestrzeni całego projektu 50 osób.
 
Już w pierwszym kwartale zgłosiło się do nas prawie 50 osób w różnym przedziale wiekowym i z szerokim wachlarzem problemów. To, co ich łączy to chęć zmiany swojej sytuacji i motywacja do pracy nad sobą.

Do tej pory udało się nam przeprowadzić ponad 100 godzin konsultacji psychologicznych i pedagogicznych. Były to spotkania indywidulane w postaci porad, mediacji, konsultacji wychowawczych, interwencji kryzysowych oraz terapii. Mimo pandemii spotykamy się osobiście, ale jest także możliwość terapii on-line. W tym trudnym okresie ludzie mają zwiększona potrzebę kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem.

Nasz prawnik przez pierwsze 3 miesiące udzielił 10 konsultacji dla 7 osób.